ჭკვიანი ღრუბლოვანი ბანკინგი

გახსენით მერჩანტის ანგარიში

ონლაინ წარმოშობა

ჭკვიანი ღრუბლოვანი ბანკინგის პლატფორმა გამოირჩევა მარტივი და მოქნილი პროდუქტებით

AI შეფასება

ჭკვიანი ღრუბლოვანი ბანკინგის პლატფორმა გამოირჩევა მარტივი და მოქნილი პროდუქტებით

სესხების მართვის სისტემა

ჭკვიანი ღრუბლოვანი ბანკინგის პლატფორმა გამოირჩევა მარტივი და მოქნილი პროდუქტებით

მომხმარებლების მონაცემთა მართვა

ჭკვიანი ღრუბლოვანი ბანკინგის პლატფორმა გამოირჩევა მარტივი და მოქნილი პროდუქტებითმასშტაბის ეკონომიის მისაღწევად, საბანკო და არასაბანკო საფინანსო სექტორმა უნდა გაამარტივონ, შეამცირონ და გაავტომატიზირონ მანუალური ამოცანები . მათ უნდა შექმნან ავტომატური სესხის აპლიკაციის პროცესები და გააგზავნოთ ავტომატური ელექტრონული ფოსტისა და SMS კლიენტის შეხსენებები, ამავდროულად რეალური დროის მონაცემების კონსოლიდაცია ნებისმიერი ადგილიდან და მასშტაბზე გასვლა IT დახმარების  გარეშე. სწრაფი ცვლილებების მქონე საბანკო გარემოსთან ერთად,  SMART CLOUD BANKING SaaS პლატფორმა განთავსდება ბანკისა და არასაბანკო საფინანსო სექტორისთვის ახალი არხების და ახალი ციფრული პროდუქტების უპირატესობით.  SMART CLOUD BANKING SaaS ადვილად ავტომატიზირება ბიზნეს პროცესებში ხელს შეუწყობს მართვის ამოცანების გამარტივებას, შემცირებას და ავტომატიზირებას, შექმნის ავტომატური სესხის აპლიკაციის პროცესებს და გააგზავნის ავტომატური ელექტრონული ფოსტისა და SMS კლიენტის შეხსენებებს, ამავდროულად შეძლებს რეალური დროის მონაცემების კონსოლიდაციას ყველა ადგილიდან, გაანალიზებას დიდი ძალისხმევის გარეშე. პლატფორმა შედგება შემდეგი მოდულებიდან:


 
ონლაინ წარმოშობა

ჩვენ ვაწვდით გამსესხებლებს მარტივ, ინტუიტიურ მომხმარებლის გარემოს სესხების ონლაინ წარმოშობისთვის. ეს არის მორგებადი პორტალი, რომელიც უზრუნველჰყოფს დიფერენცირებულ შესაძლებლობებს საცალო/მცირე ბიზნეს სესხებისა და მრავალი ელექტრონული პროდუქტისთვის.


 
 
AI შეფასება

გაძლევთ საშუალებას ალგორითმზე დაფუძნებული სრული ციკლის შეფასებისა და სესხის დამტკიცებას მცირე და საშუალო ბიზნესებისთვის.


 
 
სესხების მართვის სისტემა

უზრუნველჰყოფს სრულ, სწრაფ სესხის სერვისისა და მართვის პროგრამას, რომელიც აძლევს საშუალებას ფინანსურ ინსტიტუტებს სრულად აკონტროლონ სასესხო პროდუქტები და გაუწიონ მხარდაჭერა ყველა სასესხო საჭიროების მიმართულებით.


 
 
მომხმარებლების მონაცემთა მართვა

ვაძლევთ საშუალებას დაინახოთ ყველა კლიენტი და სრულიად ბიზნესი ერთი ადგილიდან, შეგიძლიად ორგანიზება გაუკეთოთ მომხმარებლების მონაცემებს სეგმენტის, ასაკის და სხვა ბიზნეს კრიტერიუმის მიხედვით, რათა შემდგომ უკეთ გამოიყენოთ მონაცემები ელექტრონულ მარკეტინგში.