მომხმარებლების მონაცემთა მართვა


 
 
 
 
 

ავტომატიზირებული მომხმარებლების მართვის მოდული
ეს მოდული აძლევს საშუალებას კლიენტ ფინანსურ ინსტიტუტებს, ტელკოს და ელ-კომერციის კომპანიებს საშუალებას მართონ მიკრო,მცირე და საშუალო ბიზნეს მომხმარებლები მორგებადი ანალიტიკური დეშბორდის საშუალებით, შექმნან მოსახერხებელი დიჯიტალ მარკეტინგის კამპანიები ერთ ღილაკზე დაჭერით, დააქსპორტონ მონაცემები, ან ჩატვირთონ არსებული მომხმარებლების მონაცემები ერთი პლატფორმის საშუალებით. აქ ასევე არის მარკეტფლეისი, სადაც შესაძლებელია სხვადასხვა სპეციალურ ხელსაწყოებზე წვდომა API-ების საშუალებით ჩვენი თითოეული კლიენტის მოთხოვნებიდან გამომდინარე.