სესხების მართვის სისტემა


 
 
 
 
 

სესხის სამართავი მოდული, რომელიც დაფუძნებულია ავტომატიზირებულ ჟურნალის ტექნოლოგიაზე
ეს მოდული აძლევს ჩვენ კლიენტ ფინანსურ ინსტიტუტებს, ტელკოს და ელ-კომერციის კომპანიებს ავტომატურად მართონ და გაუწიონ მონიტორინგი ნებისმიერ საკრედიტო და არასაკრედიტო პროდუქტი მიკრო,მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის, რომელთა რეგისტრაცია ხდება ონლაინ ლაითსპიდ პლატფორმის საშუალებით. ეს მოდული ქმნის დეტალური ბალანსის, ვადაგადაცილებების,გადახდებისა და ტრანზაქციების მონაცემთა ბაზას, იმისათვის, რომ SaaS კლიენტს ჰქონდეს საშუალება მუდმივ რეჟიმსი აკონტროლოს მიმდინარე სტატუსი, ერთი ღილაკის დაჭერით.