ონლაინ წარმოშობა


 
 
 
 
 

სასესხო განაცხადის მიღების მოდული მყისიერი ელექტრონული წარმოშობისთვის.
ეს მოდული აძლევს ჩვენ კლიენტ ფინანსურ ინსტიტუტებს, ტელკოსა და ელექტრონული კომერციის კომპანიებს შესაძლებლობას ჩვენი პლატფორმის საშუალებით შექმნან ნებისმიერი ტიპის ონლაინ განაცხადის ფორმა მიკრო,მცირე და საშუალო კომპანიების მოსაზიდად, აირჩიონ ნების ტიპის პარამეტრები აპლიკაციის ფორმისთვის, აირჩიონ ფორმის დიზაინი, დაამატონ ლოგო, დაამატონ ვიდეო, და განათავსონ იგი ნებისმიერ ვებგვერდზე რამდენიმე წუთში.